Παγκόσμια μέρα ελεύθερου λογισμικού

Τι είναι το Ελεύθερο Λογισμικό;

Το ελεύθερο λογισμικό και το λογισμικό ανοικτού κώδικα (free and open source software) είναι λογισμικό του οποίου η άδεια επιτρέπει στον καθένα να το διαβάσει, να το αλλάξει και να το διαθέσει σε τρίτους. Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού είναι πολλά.

  • Καταργεί την απαίτηση για διαρκή αναβάθμιση του εξοπλισμού.
  • Χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά επεξεργαστική ισχύ, μνήμη και γραφικά περιβάλλοντα, το ελεύθερο λογισμικό καλύπτει όλες τις ανάγκες μεγάλης πλειοψηφίας των χρηστών.
  • Μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί, έχει χαμηλό κόστος, μιας και το λογισμικό ανοικτού κώδικα διανέμεται δωρεάν.
  • Ο καθένας μπορεί να μελετήσει τον κώδικα, να το βελτιώσει και να συμβάλλει στη διάδοση της γνώσης.
  • Ανάπτυξη της εγχώριας τεχνογνωσίας, προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το ελεύθερο λογισμικό είναι και αυτό αποτέλεσμα της επανάστασης που έχει φέρει το internet στον τρόπο μετάδοσης της πληροφορίας, στην αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας της ελεύθερης πληροφορίας που είναι πλέον διαθέσιμη σε όλους.